SOLU-UP5TM – METODA STABILIZACJI AKTYWNYCH SUBSTANCJI AMORFICZNYCH

Barierą w rozwoju leków amorficznych jest ich niska stabilność fizykochemiczna

Biodostępność substancji czynnej farmakologicznie – która determinuje skuteczność terapii – jest bezpośrednio związana z jej szybkością rozpuszczania. Wiele substancji aktywnych w formie krystalicznej wykazuje słabą rozpuszczalność i charakteryzuje się niską biodostępnością.

Substancje w stanie amorficznym zazwyczaj charakteryzują się większą szybkością rozpuszczania niż ich formy krystaliczne. Na drodze do rozwoju leków amorficznych stoi ich niska stabilność fizykochemiczna.

Zespół naukowców Amorphis Pharma Development opracował metodę stabilizacji aktywnych substancji amorficznych SOLU-UP5TM

Na właściwości fizykochemiczne ciał amorficznych wpływa nie tylko ich struktura, ale również dynamika molekularna, dlatego to jej badanie i szczegółowa analiza umożliwia nam osiągniecie założonych celów.
Nasza metoda stabilizacji pozwala tworzyć leki, które:

 • Wykazują wyższy stopień rozpuszczalności i wchłaniania w przewodzie pokarmowym
 • W efekcie szybszego wchłaniania mogą szybciej rozpocząć swoje działanie
 • Osiągają równoważny efekt terapeutyczny przy niższych dawkach
 • Mogą wykazywać mniej działań ubocznych w przewodzie pokarmowym w porównaniu do swoich odpowiedników w postaci krystalicznej

Metoda SOLU-UP5TM może być stosowana:

 • do związków klasy II i IV BCS
 • przy użyciu różnych technologii w tym m.in. Hot Melt Extrusion (HME), Spray Drying (SD) i innych

Zespół naukowców Amorphis Pharma Development opracował metodę stabilizacji aktywnych substancji amorficznych SOLU-UP5TM

Na właściwości fizykochemiczne ciał amorficznych wpływa nie tylko ich struktura, ale również dynamika molekularna, dlatego to jej badanie i szczegółowa analiza umożliwia nam osiągniecie założonych celów.
Nasza metoda stabilizacji pozwala tworzyć leki, które:

 • Wykazują wyższy stopień rozpuszczalności i wchłaniania w przewodzie pokarmowym
 • W efekcie szybszego wchłaniania mogą szybciej rozpocząć swoje działanie
 • Osiągają równoważny efekt terapeutyczny przy niższych dawkach
 • Mogą wykazywać mniej działań ubocznych w przewodzie pokarmowym w porównaniu do swoich odpowiedników w postaci krystalicznej

Metoda SOLU-UP5TM może być stosowana:

 • do związków klasy II i IV BCS
 • przy użyciu różnych technologii w tym m.in. Hot Melt Extrusion (HME), Spray Drying (SD) i innych

Nasi Naukowcy

Prof. dr hab. Marian Paluch
Profesor fizyki w Instytucie Fizyki
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr inż. Justyna Knapik-Kowalczuk
Adiunkt w Instytucie Fizyki
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach