NISKA ROZPUSZCZALNOŚĆ SUBSTANCJI BARIERĄ DLA LEPSZEJ BIODOSTĘPNOŚCI

Leki zawierające substancje w stabilnej postaci amorficznej to nasza specjalizacja

Głównym wyzwaniem przy projektowaniu leków w doustnych formach stałych jest ich słaba dostępność biologiczna. Najczęstsze przyczyny niskiej biodostępności przypisuje się słabej rozpuszczalności i niskiej przepuszczalności przez błony

Rozpuszczalność jest jednym z ważniejszych parametrów do osiągnięcia pożądanego stężenia leku w krążeniu ogólnoustrojowym w celu uzyskania wymaganej odpowiedzi farmakologicznej a tym samym skuteczności leku.

Dlatego nasze działania koncentrujemy na zwiększaniu rozpuszczalności substancji trudnorozpuszczalnych by tworzyć w efekcie leki lepiej biodostępne. Naszą główną specjalizacją są leki zawierające substancje w stabilnej postaci amorficznej.

Nasi Naukowcy

Prof. dr hab. Marian Paluch
Profesor fizyki w Instytucie Fizyki
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr inż. Justyna Knapik-Kowalczuk
Adiunkt w Instytucie Fizyki
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach