ŁĄCZYMY NAUKĘ Z POTRZEBAMI ŚWIATA FARMACJI

Chcemy zmieniać leki na lepsze – wychodzimy naprzeciw wyzwaniom

Amorphis Pharma Development Sp. z o.o. powstała z połączenia wiedzy i osiągnięć wybitnych naukowców z dziedziny fizyki molekularnej reprezentowanych przez prof. Mariana Palucha i dr inż. Justynę Knapik – Kowalczuk, ze wsparciem merytorycznym i zapleczem naukowo – badawczym reprezentowanym przez spółkę celową Uniwersytetu Śląskiego (SPIN-US), z zaangażowaniem praktyków biznesu z doświadczeniem w rynku farmaceutycznym (HMC), jak też specjalistów z dziedziny rozwoju leków oraz funduszu inwestycyjnego (InnoVenture). Spółka została utworzona w odpowiedzi na zidentyfikowany obszar potrzeb rynku farmaceutycznego jakim jest niska rozpuszczalność wielu substancji farmaceutycznie aktywnych.

Rozpuszczalność ma bezpośredni wpływ na biodostępność farmaceutyku, a w efekcie skuteczność terapii. Problem niskiej rozpuszczalności substancji aktywnych na dużą skalę dotyka zarówno tych stosowanych w lekach już dostępnych na rynku, jak też będących jeszcze w fazie rozwoju.

Dlatego właśnie, korzystając z wieloletnich doświadczeń naukowych i biznesowych popartych wieloma osiągnięciami, powstała firma, której głównym celem jest tworzenie leków charakteryzujących się lepszymi cechami w stosunku do oryginałów.

Tworzymy produkty plasujące się w segmencie Added Value Medicines

Amorphis Pharma Development wypracowuje swoją specjalizację w amorfizacji i stabilizacji farmaceutycznych substancji aktywnych by tworzyć leki z segmentu Added Value Medicines czyli takich, które charakteryzują się lepszymi cechami w stosunku do oryginałów.
Jedną z nich jest wielokrotna poprawa efektywności działania. Oznacza to, że mniejsza ilość substancji czynnej w postaci amorficznej może mieć identyczny efekt terapeutyczny jak większa, ale krystaliczna dawka tej samej substancji. Zatem leki w stabilnej postaci amorficznej mogą występować w mniejszych dawkach, co dla pacjentów może oznaczać poprawę komfortu terapii (np. mniejsza tabletka, mniejszy wpływ na przewód pokarmowy, brak konieczności stosowania z pokarmem, rzadsze dawkowanie, a dodatkowo mniejszy negatywny wpływ na środowisko);

Rozwijamy ulepszone substancje generyczne jak też – wraz z partnerami – współtworzymy substancje innowacyjne wykorzystując metody opracowane przez zespół naukowy Amorphis.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1,3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych. Projekt „Leki Amorficzne”. Wartość wsparcia: 1 071 149,95 PLN.

Tworzymy produkty plasujące się w segmencie Added Value Medicines

Amorphis Pharma Development wypracowuje swoją specjalizację w amorfizacji i stabilizacji farmaceutycznych substancji aktywnych by tworzyć leki z segmentu Added Value Medicines czyli takich, które charakteryzują się lepszymi cechami w stosunku do oryginałów.
Jedną z nich jest wielokrotna poprawa efektywności działania. Oznacza to, że mniejsza ilość substancji czynnej w postaci amorficznej może mieć identyczny efekt terapeutyczny jak większa, ale krystaliczna dawka tej samej substancji. Zatem leki w stabilnej postaci amorficznej mogą występować w mniejszych dawkach, co dla pacjentów może oznaczać poprawę komfortu terapii (np. mniejsza tabletka, mniejszy wpływ na przewód pokarmowy, brak konieczności stosowania z pokarmem, rzadsze dawkowanie, a dodatkowo mniejszy negatywny wpływ na środowisko);

Rozwijamy ulepszone substancje generyczne jak też – wraz z partnerami –  współtworzymy substancje innowacyjne wykorzystując metody opracowane przez zespół naukowy Amorphis.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1,3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych. Projekt „Leki Amorficzne”. Wartość wsparcia: 1 071 149,95 PLN.